Wij

Wij zijn een groep mensen uit Haarlem en omgeving met hetzelfde doel: een woongemeenschap oprichten. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die het leven in verbondenheid met je buren biedt. De groep bestaat op het moment uit 16 personen. Daarnaast zijn er nog een behoorlijk aantal geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden. Samen willen we gaan wonen op een locatie in Haarlem of nabije omgeving, waar naast de eigen woningen ook extra gemeenschappelijke ruimtes aanwezig zijn.

De kerngroep trekt het project. De meeste leden van de kerngroep hebben uit verschillende hoeken ervaring met dergelijke woonvormen en halen hieruit de motivatie om dit project te willen realiseren. Parallel aan het proces van oprichting en groepsvorming, zoeken we nieuwe mensen, doen we kennis op en zoeken we mogelijke panden of bouwgrond. Zodoende krijgt het hele concept meer vorm. We vinden het erg belangrijk dat de bewoners elkaar goed leren kennen voordat het hele project gerealiseerd wordt.

Geef een reactie