Wij

Wij zijn een groep mensen met hetzelfde doel: een woongemeenschap oprichten waarin ieder zijn eigen woning heeft en er daarnaast gedeelde ruimtes zijn. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die het leven in verbondenheid met je buren biedt. De vereniging Ons Groene Huis wil een duurzaam gebouwd/ verbouwd woonproject realiseren in de regio Haarlem binnen een termijn van ± 5 jaar. De toekomstige bewoners van het project kiezen bewust voor duurzaamheid en voor betrokkenheid bij elkaar en de buurt. Het project gaat uit van 3 kernwaardes: Duurzaamheid, Betrokkenheid en Eigen Beheer.

De meeste leden van de groep hebben uit verschillende hoeken ervaring met dergelijke woonvormen en halen hieruit de motivatie om dit project te willen realiseren. Parallel aan het proces van oprichting en groepsvorming, zoeken we nieuwe mensen, doen we kennis op en zoeken we mogelijke panden of bouwgrond. Zodoende krijgt het hele concept meer vorm. We vinden het erg belangrijk dat de bewoners elkaar goed leren kennen voordat het hele project gerealiseerd wordt.