Visie

Duurzaamheid, betrokkenheid en eigen beheer zijn kernwoorden in onze visie op wonen. Bewoners gaan met zorg met elkaar en gebouw om. Wij streven naar een gedragen besluitvorming bij beslissingen.

Een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk zal al tijdens het nieuwbouw/verbouwproces grote aandacht krijgen.

Verder willen we betrokkenheid niet tot elkaar en directe buren beperken maar ook iets betekenen voor de buurt. Denk hierbij aan verhuur van werkruimtes, het organiseren van lezingen of tentoonstellingen, open avonden, etc. We streven hiermee naar een positieve invulling van de huidige participatiemaatschappij.

Wil je het volledige visiedocument lezen, klik dan hier .

IMG_1386