Leden stellen zich voor

Eveline, Haarlem: initiatiefnemer van Ons Groene Huis, coördinator HBO-opleiding

Hendrik, Haarlem: initiatiefnemer van Ons Groene Huis, dwarsdenker, wiskundedocent

Marijke, Haarlem: “Groen is te doen!”, Docent NT2

Saskia, Leiden: milieubioloog, educatief medewerker in een botanische tuin

Gillis, Leiden: restauratie-steenhouwer, portretschilder, kunstenaar

Rob, Leiden: steenhouwer, bouwer met passie voor duurzaamheid

Jules, Amsterdam: creatieve doener, vertaler, schrijver

Marc, Haarlem: voetbalcoach, adviseur MBO, universiteitsdocent

Marloes, Haarlem: jeugdhulpverlener

Sigrid, Haarlem: werkt in het speciaal onderwijs, volgt Russische les

Marja, Haarlem: pedagoog, systemisch coach, ondernemend en initiatiefrijk

Jaap-Willem, Haarlem: technisch directeur milieulaboratorium, altijd op zoek naar verbinding hoofd en hart (Yoga, Soefisme)

Corinne, Leiden: politiek filosoof en kunstenaar, Velt-tuinieren, chi qung en tai chi.