Niet naar Dennenheuvel / Groep zoekt bouwlocatie

Onze geplande locatie in Bloemendaal gaat niet door. We hebben te horen gekregen dat we toch niet terecht kunnen op het terrein van Dennenheuvel. Dat is jammer maar biedt ook nieuwe kansen. We hebben inmiddels een sterke groep en zijn vol goede moed op zoek naar grond/ (ver)bouwlocatie waar we onze duurzame woonwensen kunnen realiseren.

Tips over bouwgrond en herontwikkelingsprojecten zijn welkom!